Tvisteiktbrød

  • 1 kg malne poteter

  • 1 l sur mjølk

  • 1 l vatn

  • 3,2 kg Skjåkmjøl

  • 700 gr grovt kveitemjøl

Lag ein deig av potetstappe, vatn, surmjølk og mjøl. Ta av rikeleg med mjøl til breimjøl. Kjevle til tynne leivar. Steik desse fyrst på bakstsida og snu leiven og legg ein ny leiv oppå. Snu båe når fyrste leiven er steikt. Snu så den steikte leiven enda ein gong og la dampen av den andre trekkje inn.